« Tilbake til Kunstnytt

Print


Trykk tilpasset interiør. Noen er øremerket veldedige formål.
Det står spesifisert under de ulike annonsene hvilke malerier og trykk dette gjelder for. Annonsene ligger ute under kategorien kunst på Finn Torget.

Jet-print


Jet-print eller et print-trykk er en reproduksjon av et originalt kunstverk gjort på en spesiell type storformat skriver. Hvert Jet-print er som regel signert og nummerert av kunstneren selv. Det er viktig at trykket er originalt signert for en eventuell fremtidig verdistigning.

Et print-trykk gjør et originalt arbeid tilgjengelig for flere,
og kan i praksis stige i verdi hvis eksemplaret er nummerert og signert av kunstneren selv.