Art and museums in Oslo

Art and museums in Oslo

Frakt

Ved bestilling utenfor Oslo sendes bildet etter betaling. For kunder bosatt i Oslo og omegn, så hentes bildet sentralt i Oslo. Kunden har 14 dagers bytte og reklamasjonsrett. Ved kjøp av gaver kan denne forlenges om du spør om dette på forhånd.

Kunden må selv bekoste kostnaden ved retur. Kundens kjøpsbeløp refunderes i løpet av neste virkedag, så fremt varen er i ubrukt og i hel stand.

Ta kontakt ved feil, mangler eller uteblevne leveranser.

Tlf:
Epost: johanneal@live.no.